HOLMELT 579,7 A ŞEFAF

BALDER 579,7 kenarların yapıştırılması için kullanılan bir termoplastik sentetik reçine yapıştırıcı.


UYGULAMA ALANLARI
• Polyester kenarların,
• Melamin kenarların,
• Ön işlemi yapılmış sırtlarla PVC ve ABS kenarların,
• Sert tahta ve kaplama kenarların yapıştırılmasında kullanılır.

KRİTER
• Çok yönlü uygulanabilirlik,
• Uygun eriyik özellikleri,
• Yüksek süratle çalışan makinalarda çok hızlı sertleşme.

YAPIŞMA BAĞININ ÖZELLİKLERİ
• Kenara bağlı olmak üzere takriben 80ºC’a kadar ısı mukavemeti (Kurutma tünelinden, yapışma kısa bir zaman için 120ºC ‘a kadar mukavemet gösterir.)
• Kenara bağlı olmak üzere takriben -20ºC’a kadar soğuk mukavemeti,
• İyi su mukavemeti,
• İyi yaşlanma mukavemeti,
• İyi oksidasyon mukavemeti.

YAPIŞTIRICININ ÖZELLİKLERİ
• Temel : EVA kopolimer
• Özgül ağırlığı : 1,05 gr / cm³
• Viskozite : 200ºC’de 100.000 – 120.000 mPas (Haake Viskozimeter RV2)
• DIN 53 735’e göre
erime indeksi : 30 gr / 10 dak.
• 5 kg. yapıştırıcının
takribi erime zamanı : Uygulanan sisteme göre 10 dakikadan 45 dakikaya kadar.
Makinanın uzun durdurulması sırasında sıcaklık 120ºC kadar düşürülmelidir.
• Çalışma sıcaklığı : 140º - 160ºC (düşük sıcaklık, hatalı yapışmaya, yüksek sıcaklık uzun sürede
yapıştırıcının bozulmasına ve dekompeze olmasına sebep olur.)
• Teslimat şekli : Takribi 5 mm çaplı granül.

STOKLAMA
• BALDER HOT-MELT 579,7-A’nın yaklaşık 1 yıl stok süresi vardır. Serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.

UYGULAMA TEKNİKLERİ
• ALT TABAKALAR:
Kenar yapıştırılmaları için kullanılacak malzemeler tozdan arınmış olmalıdır ve tam dik açıya getirilmelidir. Ana parça ve kenarlar olmalıdır ve tam dik açıya getirilmelidir. Ana parça ve kenarlar oda sıcaklığında yapıştırılmalıdır. Tahtadaki en uygun nem oranı %8-10’dur. Oda sıcaklığı 18ºC’den düşük olmamalıdır.
• SICAKLIK KONTROLÜ:
Sıcaklık kontrolü düzenli olarak uygulama sisteminde yapılmalıdır, bu bir laboratuvar termometresi, bir metal termometre veya bir elektrik kontakt termometresi ile yapılır ve gerekirse sıcaklık ayarlanır. Termostatlar uzun period’ta yanlış değerler verebilirler.
• İŞLEM HIZI:
8-20 m / dak. çok düşük işlem hızı hatalı yapışmaya sebep olabilir.
• UYGULAMA MİKTARI:
Uygulama miktarı, tutkallanmış parçaların sonunda kabarcıklar görüldüğünde ayarlanmalıdır. Yapıştırıcı filminin devamlı sürülüp sürülmediğini görmek için sert bir PVC şerit kullanılabilir.
• YAPIŞMADAN SONRAKİ İŞLEM:
Yapışmış malzeme tatbikattan hemen sonra işlenebilir.